5 NATUURGERICHTE PRINCIPES
 


BodyTalk Amsterdam is een praktijk voor Natuurgeneeskunde en werkt vanuit een holistische visie rekening houdend met de volgende 5 natuurgerichte principes:


1.  Energie
De basis van leven. Zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel.
Aan de basis van Leven is energie. Vanuit de wetenschap (Kwantum Fysica) is bekend dat alles met elkaar in verbinding staat door middel van één doordringend energieveld. Energie heeft verschillende frequenties. Ons fysieke lichaam bestaat uit de meerdere lagere frequenties en is zichtbaar. Het energie lichaam van de mens heeft hogere frequenties en is onzichtbaar maar wel voelbaar.
Heel bekend is de behoefte “op te laden” bij vermoeidheid; de gewaarwording van spanning wanneer je een ruimte binnenstapt waar even daarvoor een ruzie is geweest. Onder het energetische veld van het lichaam vallen de meridianen en chakra’s en nadi’s en de aura, maar denk daarbij ook aan mentale processen als denkpatronen en emoties.
BodyTalk System™ biedt de mogelijkheid alle aspecten van het energie lichaam waar nodig te balanceren. We staan via ons energieveld constant in verbinding met en onder invloed van de omgeving. Afhankelijk van de omgeving kunnen we ons opladen (een boswandeling) of vermoeid raken (computers, kunst licht, onvoldoende buitenlucht). Belemmering in het bindweefsel kan de stroming van meridianen ondermijnen; denk hierbij aan littekens (operaties, ongevallen, stoten).
Met de Fascia Balance van BodyTalk System™ kunnen we hier ruimte maken. Een sterk en stromend energie lichaam is van belang voor alle lichaamsprocessen.

2. Prikkeloverdracht
Het herstel van interne fysieke en mentale communicatie systemen. Zonder geleiding stagneren vele functies.
Ons zenuwstelsel is een netwerk van wegen waar signalen doorheen stromen, vanuit de hersenen naar alle delen van het lichaam en terug. Wanneer deze overdracht van signalen (prikkels) onvoldoende functioneert, zal dit effect hebben op de informatieoverdracht binnen onze lichamelijke systemen.
Communicatie via het zenuwstelsel is van essentieel belang voor een goed functioneren. Ons zenuwstelsel is tevens de eerste lijn waar prikkels uit de omgeving worden verwerkt binnen het lichaam. Dit systeem is het meest gevoelig voor overbelasting met alle gevolgen van dien.
BodyTalk System™ biedt ook op dit niveau mogelijkheden tot verbetering. Denk aan de communicatie tussen de beide hersenhelften. De samenwerking tussen de linker – (rationeel denken) en de rechter hersenhelft (intuïtieve processen) in leerprocessen en verwerking van informatie is van enorm belang. De uitwisseling van hoofd brein met het hart brein en buik brein wordt meer en meer herkend als een enorm belangrijk communicatienetwerk voor het gehele lichaam.

3. Drainage
Het verminderen van toxische belastingen zowel in geestelijke als stoffelijke vorm.
Het zelfhelend vermogen van het lichaam is zeer gebaat bij een goed functionerend afvoersysteem. Ons lichaam en onze geest worden dagelijks belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Het kost het lichaam veel energie om deze gifstoffen af te voeren.
Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, hebben deze invloed op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.
BodyTalk System™biedt de mogelijkheid door de specialisatie van Lymfe drainage de reiniging en doorstroming van het lymfatisch stelstel te ondersteunen.
Alle cellen in het lichaam hebben water nodig voor het uitvoeren van de cel functies. Het belang van voldoende water drinken heeft veel aandacht maar dit hoeft niet te betekenen dat de cellen het water kunnen benutten. Met BodyTalk System™ is het mogelijk de opname van water (incl. voedingstoffen) als wel de afvoer (afvalstoffen) uit de cel te verbeteren.

4. Voeding
Goede voeding is essentieel om evenwicht te verkrijgen tussen prestatie en welzijn.
Voeding is de bouwstof voor het lichaam. Sommige voeding wordt niet door iedereen goed verdragen en dit kan een element zijn in het ontstaan van de lichamelijke klacht. Door het voedingspatroon onder de loep te nemen en hier eventueel wijzigingen in aan te brengen door voedingsstoffen weg te laten en/of toe voegen, kunnen resultaten bereikt worden die in het totale lichaam merkbaar zijn.
BodyTalk System™ kan oorzaken helpen verlichten waarom voeding niet verdragen of onvolledig verteerd wordt. Denk hierbij aan de belangrijke rol van het micro-organisme bij het verteren en opnemen van voedingstoffen. Ook op het gebied van de epi-genetica is nu met BodyTalk System™ een wereld aan mogelijkheden open gegaan. Nieuwe inzichten op dit gebied blijven binnen stromen.
Kleur is ook voeding en door variatie in het voedingspatroon krijgt men ruime hoeveelheid kleur binnen. Denk hierbij aan het energiesysteem van chakra’s en meridianen. Vele uren binnen doorbrengen, korte donkere dagen in de winter periode kunnen een belasting zijn op deze systemen en zo weer op de psyche, energie, prikkeloverdracht en drainage. We zijn immers holistisch van aard!

5. Levenskunst
Door onwetendheid is de mens nauwelijks is staat om ziekmakende processen zelfstadig tot verandering te brengen, De therapeut is in staat de cliënt  bewust te maken van de feitelijke oorzaak van ziek zijn.
Aan het ontstaan van een lichamelijke klacht gaat een proces vooraf: een gedragspatroon (veelal onbewust) heeft geleid tot onbalans. Het gedragspatroon bestaat uit vier componenten: de mens is een spiritueel wezen, mentale overtuigingen, emoties en een fysieke ervaring. Wanneer het gedragspatroon niet meer functioneel is, zal er een natuurlijke behoefte ontstaan dit los te laten daar het ten koste zal gaan van energie voor groei en herstel.
BodyTalk System™ biedt de mogelijkheid van verheldering en transformatie van patronen, als ook ondersteuning in het loslaten. Ons lichaam is als een harde schijf op de computer, onze hele levenservaring ligt in de cellen en weefsels opgeslagen. Al het aangeleerde of overgedragen patronen bepalen ons leven. Het voordeel is dat we niet steeds alles opnieuw hoeven te leren. Nadeel is dat we onderweg ook wel ondermijnende programma’s hebben opgeslagen die ons handelen en reacties blijven bepalen, tot we ze ontkrachten.
De verkregen balans zal ten goede komen aan het gevoel van welzijn. Dit zal ruimte bieden aan meer bewuste keuzes.